תקנון

מדיניות החזרים

כתב ויתור


כתב ויתור זה ("כתב ויתור", "הסכם") הוא הסכם בין 3S Trading Ltd, ("אותנו", "אנחנו" או "שלנו") לבינך ("משתמש", "את" "או" שלך "). כתב ויתור זה מפרט את ההנחיות הכלליות, את התנאים וההגבלות של השימוש שלך באתר האינטרנט של nalamode.co.il ובכל אחד ממוצריה או בשירותים שלה (ביחד, "אתר" או "שירותים").
ייצוג


כל השקפות או דעות המוצגות באתר זה הן אישיות והן שייכות אך ורק ל- 3S Trading Ltd ואינן מייצגות דעות של אנשים, מוסדות או ארגונים שבעליהם רשאי או אינם רשאים להיות קשורים אליהם באופן מקצועי או אישי, אלא אם צוין במפורש. השקפות או דעות כלשהן אינן מיועדות להשמיץ כל דת, קבוצה אתנית, מועדון, ארגון, חברה או אדם.
תוכן ורשומות


את רשאית להדפיס עותק של כל חלק של אתר זה לשימוש אישי או לא מסחרי שלך.
שיפוי ואחריות


3S Trading Ltd מבטיחה את הדיוק, האמינות והשלמות של המידע והתכנים, המופצים או מקושרים, מורדים או נגישים מאתר זה. כמו כן, המידע הכלול באתר וכל הדפים המקושרים אליו וממנו כפופים לשינוי בכל עת וללא אזהרה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את כתב ויתור זה הנוגע לאתר או לשירותים בכל עת, יחד עם פרסום גרסה מעודכנת של כתב ויתור זה באתר. כאשר נעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית הדף. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.
קבלת כתב ויתור זה


את מכירה בכך שקראת את כתב ויתור זה ואת מסכימה לכל התנאים וההגבלות שלו. על ידי גישה לאתר את מסכימה להיות מחויבת על ידי כתב ויתור זה. אם אינך מסכימה לציית לתנאי כתב ויתור זה, אינך רשאיץ להשתמש באתר או לגשת אליו.
יצירת קשר


במידה ויש לך שאלות בנוגע לכתב ויתור זה, צרי איתנו קשר. מסמך זה עודכן לאחרונה ב -7 באפריל 2019

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות


מדיניות פרטיות זו ("מדיניות") מתארת ​​כיצד "3S Trading Ltd" (, "אנחנו", "אותנו" או "שלנו") אוסף ומגן על המידע המזהה האישי ("מידע אישי" ) אותו אתה ("משתמש", "אתה" או "שלך") עשוי לספק באתר האינטרנט של nalamode.co.il וכל אחד ממוצריה או משירותיה (להלן ביחד "אתר" או "שירותים"). הוא מתאר גם את האפשרויות העומדות לרשותך בנוגע לשימוש שלנו במידע האישי שלך וכיצד תוכל לגשת למידע זה ולעדכן אותו. מדיניות זו אינה חלה על פרקטיקות של חברות שאינן בבעלותנו או שיש לנו שליטה עליהן, או ליחידים שאיננו מעסיקים או מנהלים.
איסוף מידע אישי


אנו מקבלים ומאחסנים כל מידע שאת מספקת לנו ביודעין כאשר את יוצרת חשבון, מבצעת רכישה וממלאת טפסים מקוונים באתר. בעת הצורך, ייתכן שמידע זה יכלול את כתובת הדוא"ל, השם, מספר הטלפון, הכתובת, פרטי כרטיס האשראי, פרטי הבנק או פרטים אישיים אחרים. את יכולה לבחור לא לספק לנו מידע מסוים, אבל אז ייתכן שלא תוכלי לנצל חלק מהתכונות של האתר. משתמשים שאינם בטוחים לגבי איזה מידע הוא חובה מוזמנים לפנות אלינו.
איסוף מידע לא אישי


כאשר את מבקרת באתר, השרתים שלנו מתעדים באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח. נתונים אלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת ה- IP של המכשיר שלך, סוג הדפדפן וגרסתו, סוג מערכת ההפעלה וגרסתו, העדפות שפה או דף האינטרנט שבו ביקרת לפני הגעתך לאתר שלנו, דפי האתר שלנו שבהם את מבקרת, מידע שאתה מחפש באתר שלנו, זמני גישה ותאריכים, ונתונים סטטיסטיים אחרים.
ניהול מידע אישי


באפשרותך לגשת, להוסיף, לעדכן ולמחוק פרטים אישיים מסוימים אודותיך. המידע שאת יכולה להציג, לעדכן ולמחוק עשוי להשתנות כאשר האתר או השירותים ישתנו. עם זאת, כאשר אנו מעדכנים מידע, אנו יכולים לשמור עותק של המידע הלא מתועד ברשומות שלנו. מידע מסוים עשוי להישאר ברשומות הפרטיות שלנו לאחר מחיקת מידע כזה מחשבונך. אנו נשמור את המידע שלך ונשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. אנו עשויים להשתמש בכל הנתונים המצטברים הנגזרים מהאינפורמציה האישית שלך או לאחר שילובה, לאחר עדכון או מחיקה, אך לא באופן שיזהה אותך באופן אישי. לאחר תום תקופת השמירה, המידע האישי יימחק. לכן, את הזכות לגישה, את הזכות למחוק, את הזכות לתיקון ואת זכות ניידות הנתונים לא ניתן לאכוף לאחר תום תקופת החזקה.
שימוש ועיבוד של מידע שנאסף


כל המידע שאנו אוספים ממך עשוי לשמש להתאמה אישית של החוויה שלך; לשפר את האתר שלנו; לשפר את שירות הלקוחות ולהגיב לשאילתות ולמיילים של לקוחותינו; תהליכי עסקאות; לשלוח הודעות דוא"ל כגון תזכורות סיסמה, עדכונים, וכו'; להפעיל את אתר האינטרנט והשירותים שלנו. מידע לא אישי שנאסף משמש רק לזיהוי מקרים אפשריים של התנהגות בלתי הולמת ולקביעת מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר. מידע סטטיסטי זה אינו מצטבר בדרך אחרת באופן שיזהה משתמש מסוים במערכת. אנו עשויים לעבד מידע אישי הקשור אליך אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים: 1. נתת את הסכמתך למטרות ספציפיות. שימי לב שעל פי כמה חקיקות אנו רשאים לעבד מידע עד שתתנגד לעיבוד כזה (על ידי ביטול הסכמה), מבלי להסתמך על הסכמה או על כל אחד מהבסיסים הבאים שלהלן. אולם, תנאי זה אינו חל בעיבוד מידע אישי הכפוף לחוק האירופי להגנה על נתונים. 2. יש צורך במתן מידע לצורך ביצוע הסכם איתך ו / או עבור כל התחייבויות חוזיות מראש 3. יש צורך בעיבוד לצורך עמידה בהתחייבות משפטית שאליה את מחוייבת. 4. העיבוד קשור למשימה הנעשית לטובת הציבור או בהפעלת הסמכות הרשמית הנתונה לנו. 5. העיבוד נחוץ למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד שלישי. בכל מקרה, נשמח להבהיר את הבסיס המשפטי הספציפי שחל על העיבוד, ובמיוחד אם מתן נתונים אישיים הוא דרישה סטטוטורית או חוזית או דרישה הנדרשת להתקשרות בחוזה.
העברת מידע ואחסון


בהתאם למיקומך, העברות הנתונים עשויות לכלול העברה ושמירה של המידע שלך במדינה שאינה שלך. את זכאית ללמוד על הבסיס המשפטי של העברת מידע למדינה מחוץ לאיחוד האירופי או לכל ארגון בינלאומי הנשלט על ידי המשפט הבינלאומי הפומבי או שהוקם על ידי שתי מדינות או יותר, כגון האו"ם, ועל הצעדים הביטחוניים שננקטו על ידינו על מנת לשמור על המידע שלך. אם כל העברה כזו מתרחשת, תוכלי לברר פרטים נוספים על-ידי בדיקת החלקים הרלוונטיים במסמך זה, או לברר באמצעותנו את המידע המופיע בסעיף יצירת קשר.
זכויות המשתמשים


את רשאית לממש זכויות מסוימות לגבי המידע שעובד על ידנו, ובמיוחד יש לך את הזכות לעשות את הפעולות הבאות: 1. יש לך זכות לסגת מהסכמה שבה הסכמת בעבר לעיבוד המידע שלך. 2. יש לך זכות להתנגד לעיבוד המידע שלך אם העיבוד נעשה על בסיס משפטי שאינו הסכמה. 3. יש לך את הזכות ללמוד אם מידע מעובד על ידינו, לקבל מידע לגבי היבטים מסוימים של העיבוד ולקבל עותק של המידע העובר עיבוד. 4. יש לך את הזכות לאמת את דיוק המידע שלך ולבקש לעדכן או לתקן אותו. 5. יש לך את הזכות, בנסיבות מסוימות, להגביל את עיבוד המידע שלך, ובמקרה זה, לא נעבד את המידע שלך לכל מטרה אחרת מלבד לאחסן אותו. 6. יש לך את הזכות, בנסיבות מסוימות, לבקש למחוק את המידע האישי שלך הנמצא אצלנו. 7. יש לך את הזכות לקבל את המידע שלך בפורמט מובנה, נפוץ, הניתן לקריאה באמצעי דיגיטלי, ואם אפשרי מבחינה טכנית, ניתן להעביר אותו לבקר אחר ללא כל הפרעה. הוראה זו חלה, בתנאי שהמידע שלך מעובד באמצעים אוטומטיים, וכי העיבוד מבוסס על הסכמתך, על חוזה שבו את חלק או בהתחייבויות טרום חוזיות.
הזכות להתנגד לעיבוד


מידע אישי מעובד לטובת הציבור, בהפעלת סמכות רשמית הנתונה לנו או למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו. את רשאית להתנגד לעיבוד זה על ידי מתן סיבה הקשורה למצבך המסוים כדי להצדיק את ההתנגדות. עליך לדעת, עם זאת, כי אם המידע האישי שלך יעובד למטרות שיווק ישיר, תוכלי להתנגד לעיבוד זה בכל עת מבלי לספק הצדקה כלשהי. כדי ללמוד, בין אם אנו מעבדים מידע אישי למטרות שיווק ישיר, תוכלי לעיין בחלקים הרלוונטיים במסמך זה.
כיצד לממש זכויות אלה


כל בקשה לממש זכויות משתמש יכולה להיות מופנית לבעלים באמצעות פרטי הקשר הכלולים במסמך / אתר זה. בקשות אלה ניתן לממש ללא תשלום ויטופלו על ידי הבעלים מוקדם ככל האפשר, מקסימום בתוך חודש אחד.
חיוב ותשלומים


אנו משתמשים במעבדי תשלום של צד שלישי כדי לסייע לנו בעיבוד פרטי התשלום שלך באופן מאובטח. שימוש במעבדים של צד שלישי במידע האישי שלך כפוף למדיניות הפרטיות המתאימה שלהם, אשר עשויה או לא עשויה לכלול הגנות על הפרטיות כמגוננות כמדיניות פרטיות זו. אנו מציעים שתעיין במדיניות הפרטיות שלהם.
פרטיות של ילדים


אנו לא אוספים ביודעין כל מידע אישי של ילדים מתחת לגיל 13. אם את מתחת לגיל 13, אנא אל תשלחי פרטים אישיים באמצעות האתר או השירות שלנו. אנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים משפטיים לעקוב אחר השימוש באינטרנט של ילדיהם וכדי לסייע באכיפת מדיניות זו על ידי מתן הנחיות לילדיהם לעולם לא לספק מידע אישי באמצעות האתר או השירות שלנו ללא אישורם. אם יש לך סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 13 סיפק לנו מידע אישי באמצעות האתר או השירות שלנו, צרי איתנו קשר. עליך להיות בן 16 שנים לפחות כדי להסכים לעיבוד הנתונים האישיים שלך בארצך (בחלק מהמדינות אנו עשויים להתיר להורה או לאפוטרופוס שלך לעשות זאת בשמך).
ידיעונים (Newsletters)


אנו מציעים ידיעונים אלקטרוניים (Newsletters) להם את רשאית להירשם מרצון בכל עת. תוכלי לבחור להפסיק את קבלת הידיעון או את הודעות הדוא"ל השיווקיות שלנו על ידי ביצוע ההרשמות לביטול הרישום הכלולות בהודעות האימייל או על ידי יצירת קשר איתנו. עם זאת, תמשיכי לקבל הודעות דוא"ל חיוניות.
עוגיות (Cookies)


האתר משתמש ב"קוקיס" כדי לעזור לך להתאים אישית את החוויה המקוונת שלך. קובץ Cookie הוא קובץ טקסט שממוקם בדיסק הקשיח על-ידי שרת אינטרנט. לא ניתן להשתמש בקובצי Cookie כדי להפעיל תוכניות או להעביר וירוסים למחשב שלך. cookies מוקצות לך באופן ייחודי, וניתן לקרוא אותן רק על ידי שרת אינטרנט בתחום שהנפיק את קובץ ה cookie אליך. אנו עשויים להשתמש בעוגיות כדי לאסוף, לאחסן ולעקוב אחר מידע למטרות סטטיסטיות כדי להפעיל את האתר והשירותים שלנו. יש לך את היכולת לקבל או לדחות קבצי Cookie. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים באופן אוטומטי קבצי Cookie, אך בדרך כלל את יכולה לשנות את הגדרת הדפדפן שלך כדי לדחות קבצי cookie. למידע נוסף על קבצי cookie וכיצד לנהל אותם, בקרי בכתובת Internetcookies.org. בנוסף לשימוש בקבצי cookie וטכנולוגיות קשורות כפי שתואר לעיל, אנו עשויים גם לאפשר לחברות צד שלישי מסוימות לסייע לנו להתאים את המודעות שאנו חושבים שהן עשויות לעניין את המשתמשים ולאסוף ולהשתמש בנתונים אחרים על פעילויות המשתמשים באתר. חברות אלו עשויות להציג מודעות שעשויות גם להציב קבצי cookie ולעקוב אחר התנהגות המשתמשים.
אופציית ביטול מעקב


חלק מהדפדפנים משלבים תכונה 'אל תעקוב' שמציינת לאתרים שבהם את מבקרת, שאינך רוצה שיעקבו אחר הפעילות המקוונת שלך. המעקב אינו זהה לשימוש או לאיסוף מידע בקשר לאתר אינטרנט. למטרות אלה, המעקב מתייחס לאיסוף מידע המאפשר זיהוי אישי של צרכנים המשתמשים באתר אינטרנט או בשירות מקוון או מבקרים בו בזמן שהם נעים באתרים שונים לאורך זמן. האתר שלנו אינו עוקב אחר המבקרים שלו לאורך זמן ובאתרים של צד שלישי. עם זאת, חלק מהאתרים של צד שלישי יכולים לעקוב אחר פעילויות הגלישה שלך כאשר הם משרתים לך תוכן, מה שמאפשר להם להתאים את מה שהם מציגים בפניך.
אבטחת מידע


אנו מאחסנים מידע שאת מספקת בשרתי מחשבים בסביבה מבוקרת ומאובטחת, המוגנים מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. אנו שומרים על אמצעי אבטחה מינהליים, טכניים ופיסיים סבירים במאמץ להגן מפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי וגילוי של מידע אישי בשליטתה ומשמורתה. עם זאת, לא ניתן להבטיח שידור נתונים ברשת האינטרנט או הרשת האלחוטית. לכן, בעוד אנו שואפים להגן על המידע האישי שלך, את מאשרת כי: 1. יש מגבלות אבטחה ופרטיות של האינטרנט שאינן בשליטתנו. 2. לא ניתן להבטיח את שלמותו ופרטיותו של כל מידע ונתונים המוחלפים בינך לבין אתרנו. וכן, 3. כל מידע ונתונים כאלה עשויים להיות מוצגים או מטופלים במעבר על ידי צד שלישי, למרות המאמצים הטובים ביותר.
דליפת מידע


במידה ונגלה כי האתר נפגע או שמידע אישי של משתמשים נחשף לגורמי צד שלישי בלתי קשורים כתוצאה מפעילות חיצונית, כולל, אך לא רק, התקפות אבטחה או הונאות, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט באמצעים הולמים, לרבות, אך לא רק, חקירה ודיווח, וכן הודעה על שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. במקרה של הפרת נתונים, אנו נעשה מאמצים סבירים להודיע ​​למשתמשים שהושפעו אם אנו סבורים כי קיים סיכון סביר לפגיעה במשתמש כתוצאה מהפרה או אם הודעה אחרת נדרשת על פי חוק. כאשר נעשה זאת, נפרסם הודעה באתר.
שינויים ותיקונים


אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות זו הנוגעת לאתר או לשירותים בכל עת, יחד עם פרסום גרסה מעודכנת של מדיניות זו באתר. כאשר נעשה זאת אנו נשנה את התאריך המעודכן בתחתית הדף. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.
הסכמה למדיניות זו


את מאשרת שקראת מדיניות זו ותסכימי לכל התנאים וההגבלות שלה. בשימוש באתר או בשירותיו את מסכימה לציית למדיניות זו. אם אינך מסכימה לציית לתנאי מדיניות זו, אינך רשאית להשתמש באתר האינטרנט, בשירותים שלו או לגשת אליו.
יצירת קשר


אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות זו, צרי איתנו קשר. מסמך זה עודכן לאחרונה ב -7 באפריל 2019

כתב ויתור

כתב ויתור


כתב ויתור זה ("כתב ויתור", "הסכם") הוא הסכם בין 3S Trading Ltd, ("אותנו", "אנחנו" או "שלנו") לבינך ("משתמש", "את" "או" שלך "). כתב ויתור זה מפרט את ההנחיות הכלליות, את התנאים וההגבלות של השימוש שלך באתר האינטרנט של nalamode.co.il ובכל אחד ממוצריה או בשירותים שלה (ביחד, "אתר" או "שירותים").
ייצוג


כל השקפות או דעות המוצגות באתר זה הן אישיות והן שייכות אך ורק ל- 3S Trading Ltd ואינן מייצגות דעות של אנשים, מוסדות או ארגונים שבעליהם רשאי או אינם רשאים להיות קשורים אליהם באופן מקצועי או אישי, אלא אם צוין במפורש. השקפות או דעות כלשהן אינן מיועדות להשמיץ כל דת, קבוצה אתנית, מועדון, ארגון, חברה או אדם.
תוכן ורשומות


את רשאית להדפיס עותק של כל חלק של אתר זה לשימוש אישי או לא מסחרי שלך.
שיפוי ואחריות


3S Trading Ltd מבטיחה את הדיוק, האמינות והשלמות של המידע והתכנים, המופצים או מקושרים, מורדים או נגישים מאתר זה. כמו כן, המידע הכלול באתר וכל הדפים המקושרים אליו וממנו כפופים לשינוי בכל עת וללא אזהרה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את כתב ויתור זה הנוגע לאתר או לשירותים בכל עת, יחד עם פרסום גרסה מעודכנת של כתב ויתור זה באתר. כאשר נעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית הדף. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.
קבלת כתב ויתור זה


את מכירה בכך שקראת את כתב ויתור זה ואת מסכימה לכל התנאים וההגבלות שלו. על ידי גישה לאתר את מסכימה להיות מחויבת על ידי כתב ויתור זה. אם אינך מסכימה לציית לתנאי כתב ויתור זה, אינך רשאיץ להשתמש באתר או לגשת אליו.
יצירת קשר


במידה ויש לך שאלות בנוגע לכתב ויתור זה, צרי איתנו קשר. מסמך זה עודכן לאחרונה ב -7 באפריל 2019

מדיניות קבצי cookie

מדיניות פרטיות


מדיניות פרטיות זו ("מדיניות") מתארת ​​כיצד "3S Trading Ltd" (, "אנחנו", "אותנו" או "שלנו") אוסף ומגן על המידע המזהה האישי ("מידע אישי" ) אותו אתה ("משתמש", "אתה" או "שלך") עשוי לספק באתר האינטרנט של nalamode.co.il וכל אחד ממוצריה או משירותיה (להלן ביחד "אתר" או "שירותים"). הוא מתאר גם את האפשרויות העומדות לרשותך בנוגע לשימוש שלנו במידע האישי שלך וכיצד תוכל לגשת למידע זה ולעדכן אותו. מדיניות זו אינה חלה על פרקטיקות של חברות שאינן בבעלותנו או שיש לנו שליטה עליהן, או ליחידים שאיננו מעסיקים או מנהלים.
איסוף מידע אישי


אנו מקבלים ומאחסנים כל מידע שאת מספקת לנו ביודעין כאשר את יוצרת חשבון, מבצעת רכישה וממלאת טפסים מקוונים באתר. בעת הצורך, ייתכן שמידע זה יכלול את כתובת הדוא"ל, השם, מספר הטלפון, הכתובת, פרטי כרטיס האשראי, פרטי הבנק או פרטים אישיים אחרים. את יכולה לבחור לא לספק לנו מידע מסוים, אבל אז ייתכן שלא תוכלי לנצל חלק מהתכונות של האתר. משתמשים שאינם בטוחים לגבי איזה מידע הוא חובה מוזמנים לפנות אלינו.
איסוף מידע לא אישי


כאשר את מבקרת באתר, השרתים שלנו מתעדים באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח. נתונים אלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת ה- IP של המכשיר שלך, סוג הדפדפן וגרסתו, סוג מערכת ההפעלה וגרסתו, העדפות שפה או דף האינטרנט שבו ביקרת לפני הגעתך לאתר שלנו, דפי האתר שלנו שבהם את מבקרת, מידע שאתה מחפש באתר שלנו, זמני גישה ותאריכים, ונתונים סטטיסטיים אחרים.
ניהול מידע אישי


באפשרותך לגשת, להוסיף, לעדכן ולמחוק פרטים אישיים מסוימים אודותיך. המידע שאת יכולה להציג, לעדכן ולמחוק עשוי להשתנות כאשר האתר או השירותים ישתנו. עם זאת, כאשר אנו מעדכנים מידע, אנו יכולים לשמור עותק של המידע הלא מתועד ברשומות שלנו. מידע מסוים עשוי להישאר ברשומות הפרטיות שלנו לאחר מחיקת מידע כזה מחשבונך. אנו נשמור את המידע שלך ונשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. אנו עשויים להשתמש בכל הנתונים המצטברים הנגזרים מהאינפורמציה האישית שלך או לאחר שילובה, לאחר עדכון או מחיקה, אך לא באופן שיזהה אותך באופן אישי. לאחר תום תקופת השמירה, המידע האישי יימחק. לכן, את הזכות לגישה, את הזכות למחוק, את הזכות לתיקון ואת זכות ניידות הנתונים לא ניתן לאכוף לאחר תום תקופת החזקה.
שימוש ועיבוד של מידע שנאסף


כל המידע שאנו אוספים ממך עשוי לשמש להתאמה אישית של החוויה שלך; לשפר את האתר שלנו; לשפר את שירות הלקוחות ולהגיב לשאילתות ולמיילים של לקוחותינו; תהליכי עסקאות; לשלוח הודעות דוא"ל כגון תזכורות סיסמה, עדכונים, וכו'; להפעיל את אתר האינטרנט והשירותים שלנו. מידע לא אישי שנאסף משמש רק לזיהוי מקרים אפשריים של התנהגות בלתי הולמת ולקביעת מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר. מידע סטטיסטי זה אינו מצטבר בדרך אחרת באופן שיזהה משתמש מסוים במערכת. אנו עשויים לעבד מידע אישי הקשור אליך אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים: 1. נתת את הסכמתך למטרות ספציפיות. שימי לב שעל פי כמה חקיקות אנו רשאים לעבד מידע עד שתתנגד לעיבוד כזה (על ידי ביטול הסכמה), מבלי להסתמך על הסכמה או על כל אחד מהבסיסים הבאים שלהלן. אולם, תנאי זה אינו חל בעיבוד מידע אישי הכפוף לחוק האירופי להגנה על נתונים. 2. יש צורך במתן מידע לצורך ביצוע הסכם איתך ו / או עבור כל התחייבויות חוזיות מראש 3. יש צורך בעיבוד לצורך עמידה בהתחייבות משפטית שאליה את מחוייבת. 4. העיבוד קשור למשימה הנעשית לטובת הציבור או בהפעלת הסמכות הרשמית הנתונה לנו. 5. העיבוד נחוץ למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד שלישי. בכל מקרה, נשמח להבהיר את הבסיס המשפטי הספציפי שחל על העיבוד, ובמיוחד אם מתן נתונים אישיים הוא דרישה סטטוטורית או חוזית או דרישה הנדרשת להתקשרות בחוזה.
העברת מידע ואחסון


בהתאם למיקומך, העברות הנתונים עשויות לכלול העברה ושמירה של המידע שלך במדינה שאינה שלך. את זכאית ללמוד על הבסיס המשפטי של העברת מידע למדינה מחוץ לאיחוד האירופי או לכל ארגון בינלאומי הנשלט על ידי המשפט הבינלאומי הפומבי או שהוקם על ידי שתי מדינות או יותר, כגון האו"ם, ועל הצעדים הביטחוניים שננקטו על ידינו על מנת לשמור על המידע שלך. אם כל העברה כזו מתרחשת, תוכלי לברר פרטים נוספים על-ידי בדיקת החלקים הרלוונטיים במסמך זה, או לברר באמצעותנו את המידע המופיע בסעיף יצירת קשר.
זכויות המשתמשים


את רשאית לממש זכויות מסוימות לגבי המידע שעובד על ידנו, ובמיוחד יש לך את הזכות לעשות את הפעולות הבאות: 1. יש לך זכות לסגת מהסכמה שבה הסכמת בעבר לעיבוד המידע שלך. 2. יש לך זכות להתנגד לעיבוד המידע שלך אם העיבוד נעשה על בסיס משפטי שאינו הסכמה. 3. יש לך את הזכות ללמוד אם מידע מעובד על ידינו, לקבל מידע לגבי היבטים מסוימים של העיבוד ולקבל עותק של המידע העובר עיבוד. 4. יש לך את הזכות לאמת את דיוק המידע שלך ולבקש לעדכן או לתקן אותו. 5. יש לך את הזכות, בנסיבות מסוימות, להגביל את עיבוד המידע שלך, ובמקרה זה, לא נעבד את המידע שלך לכל מטרה אחרת מלבד לאחסן אותו. 6. יש לך את הזכות, בנסיבות מסוימות, לבקש למחוק את המידע האישי שלך הנמצא אצלנו. 7. יש לך את הזכות לקבל את המידע שלך בפורמט מובנה, נפוץ, הניתן לקריאה באמצעי דיגיטלי, ואם אפשרי מבחינה טכנית, ניתן להעביר אותו לבקר אחר ללא כל הפרעה. הוראה זו חלה, בתנאי שהמידע שלך מעובד באמצעים אוטומטיים, וכי העיבוד מבוסס על הסכמתך, על חוזה שבו את חלק או בהתחייבויות טרום חוזיות.
הזכות להתנגד לעיבוד


מידע אישי מעובד לטובת הציבור, בהפעלת סמכות רשמית הנתונה לנו או למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו. את רשאית להתנגד לעיבוד זה על ידי מתן סיבה הקשורה למצבך המסוים כדי להצדיק את ההתנגדות. עליך לדעת, עם זאת, כי אם המידע האישי שלך יעובד למטרות שיווק ישיר, תוכלי להתנגד לעיבוד זה בכל עת מבלי לספק הצדקה כלשהי. כדי ללמוד, בין אם אנו מעבדים מידע אישי למטרות שיווק ישיר, תוכלי לעיין בחלקים הרלוונטיים במסמך זה.
כיצד לממש זכויות אלה


כל בקשה לממש זכויות משתמש יכולה להיות מופנית לבעלים באמצעות פרטי הקשר הכלולים במסמך / אתר זה. בקשות אלה ניתן לממש ללא תשלום ויטופלו על ידי הבעלים מוקדם ככל האפשר, מקסימום בתוך חודש אחד.
חיוב ותשלומים


אנו משתמשים במעבדי תשלום של צד שלישי כדי לסייע לנו בעיבוד פרטי התשלום שלך באופן מאובטח. שימוש במעבדים של צד שלישי במידע האישי שלך כפוף למדיניות הפרטיות המתאימה שלהם, אשר עשויה או לא עשויה לכלול הגנות על הפרטיות כמגוננות כמדיניות פרטיות זו. אנו מציעים שתעיין במדיניות הפרטיות שלהם.
פרטיות של ילדים


אנו לא אוספים ביודעין כל מידע אישי של ילדים מתחת לגיל 13. אם את מתחת לגיל 13, אנא אל תשלחי פרטים אישיים באמצעות האתר או השירות שלנו. אנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים משפטיים לעקוב אחר השימוש באינטרנט של ילדיהם וכדי לסייע באכיפת מדיניות זו על ידי מתן הנחיות לילדיהם לעולם לא לספק מידע אישי באמצעות האתר או השירות שלנו ללא אישורם. אם יש לך סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 13 סיפק לנו מידע אישי באמצעות האתר או השירות שלנו, צרי איתנו קשר. עליך להיות בן 16 שנים לפחות כדי להסכים לעיבוד הנתונים האישיים שלך בארצך (בחלק מהמדינות אנו עשויים להתיר להורה או לאפוטרופוס שלך לעשות זאת בשמך).
ידיעונים (Newsletters)


אנו מציעים ידיעונים אלקטרוניים (Newsletters) להם את רשאית להירשם מרצון בכל עת. תוכלי לבחור להפסיק את קבלת הידיעון או את הודעות הדוא"ל השיווקיות שלנו על ידי ביצוע ההרשמות לביטול הרישום הכלולות בהודעות האימייל או על ידי יצירת קשר איתנו. עם זאת, תמשיכי לקבל הודעות דוא"ל חיוניות.
עוגיות (Cookies)


האתר משתמש ב"קוקיס" כדי לעזור לך להתאים אישית את החוויה המקוונת שלך. קובץ Cookie הוא קובץ טקסט שממוקם בדיסק הקשיח על-ידי שרת אינטרנט. לא ניתן להשתמש בקובצי Cookie כדי להפעיל תוכניות או להעביר וירוסים למחשב שלך. cookies מוקצות לך באופן ייחודי, וניתן לקרוא אותן רק על ידי שרת אינטרנט בתחום שהנפיק את קובץ ה cookie אליך. אנו עשויים להשתמש בעוגיות כדי לאסוף, לאחסן ולעקוב אחר מידע למטרות סטטיסטיות כדי להפעיל את האתר והשירותים שלנו. יש לך את היכולת לקבל או לדחות קבצי Cookie. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים באופן אוטומטי קבצי Cookie, אך בדרך כלל את יכולה לשנות את הגדרת הדפדפן שלך כדי לדחות קבצי cookie. למידע נוסף על קבצי cookie וכיצד לנהל אותם, בקרי בכתובת Internetcookies.org. בנוסף לשימוש בקבצי cookie וטכנולוגיות קשורות כפי שתואר לעיל, אנו עשויים גם לאפשר לחברות צד שלישי מסוימות לסייע לנו להתאים את המודעות שאנו חושבים שהן עשויות לעניין את המשתמשים ולאסוף ולהשתמש בנתונים אחרים על פעילויות המשתמשים באתר. חברות אלו עשויות להציג מודעות שעשויות גם להציב קבצי cookie ולעקוב אחר התנהגות המשתמשים.
אופציית ביטול מעקב


חלק מהדפדפנים משלבים תכונה 'אל תעקוב' שמציינת לאתרים שבהם את מבקרת, שאינך רוצה שיעקבו אחר הפעילות המקוונת שלך. המעקב אינו זהה לשימוש או לאיסוף מידע בקשר לאתר אינטרנט. למטרות אלה, המעקב מתייחס לאיסוף מידע המאפשר זיהוי אישי של צרכנים המשתמשים באתר אינטרנט או בשירות מקוון או מבקרים בו בזמן שהם נעים באתרים שונים לאורך זמן. האתר שלנו אינו עוקב אחר המבקרים שלו לאורך זמן ובאתרים של צד שלישי. עם זאת, חלק מהאתרים של צד שלישי יכולים לעקוב אחר פעילויות הגלישה שלך כאשר הם משרתים לך תוכן, מה שמאפשר להם להתאים את מה שהם מציגים בפניך.
אבטחת מידע


אנו מאחסנים מידע שאת מספקת בשרתי מחשבים בסביבה מבוקרת ומאובטחת, המוגנים מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. אנו שומרים על אמצעי אבטחה מינהליים, טכניים ופיסיים סבירים במאמץ להגן מפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי וגילוי של מידע אישי בשליטתה ומשמורתה. עם זאת, לא ניתן להבטיח שידור נתונים ברשת האינטרנט או הרשת האלחוטית. לכן, בעוד אנו שואפים להגן על המידע האישי שלך, את מאשרת כי: 1. יש מגבלות אבטחה ופרטיות של האינטרנט שאינן בשליטתנו. 2. לא ניתן להבטיח את שלמותו ופרטיותו של כל מידע ונתונים המוחלפים בינך לבין אתרנו. וכן, 3. כל מידע ונתונים כאלה עשויים להיות מוצגים או מטופלים במעבר על ידי צד שלישי, למרות המאמצים הטובים ביותר.
דליפת מידע


במידה ונגלה כי האתר נפגע או שמידע אישי של משתמשים נחשף לגורמי צד שלישי בלתי קשורים כתוצאה מפעילות חיצונית, כולל, אך לא רק, התקפות אבטחה או הונאות, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט באמצעים הולמים, לרבות, אך לא רק, חקירה ודיווח, וכן הודעה על שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. במקרה של הפרת נתונים, אנו נעשה מאמצים סבירים להודיע ​​למשתמשים שהושפעו אם אנו סבורים כי קיים סיכון סביר לפגיעה במשתמש כתוצאה מהפרה או אם הודעה אחרת נדרשת על פי חוק. כאשר נעשה זאת, נפרסם הודעה באתר.
שינויים ותיקונים


אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות זו הנוגעת לאתר או לשירותים בכל עת, יחד עם פרסום גרסה מעודכנת של מדיניות זו באתר. כאשר נעשה זאת אנו נשנה את התאריך המעודכן בתחתית הדף. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.
הסכמה למדיניות זו


את מאשרת שקראת מדיניות זו ותסכימי לכל התנאים וההגבלות שלה. בשימוש באתר או בשירותיו את מסכימה לציית למדיניות זו. אם אינך מסכימה לציית לתנאי מדיניות זו, אינך רשאית להשתמש באתר האינטרנט, בשירותים שלו או לגשת אליו.
יצירת קשר


אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות זו, צרי איתנו קשר. מסמך זה עודכן לאחרונה ב -7 באפריל 2019

תנאים

תנאים


תנאים והגבלות אלה ("תנאי", "הסכם") הם הסכם בין 3S Trading Ltd ("אותנו", "אנחנו" או "שלנו") ואת ("משתמש" "את" או "שלך"). הסכם זה קובע את התנאים וההגבלות הכלליים של השימוש שלך באתר האינטרנט של nalamode.co.il ובכל אחד ממוצריה או בשירותיה (להלן ביחד "אתר" או "שירותים").
חשבון וחברות


אם את יוצרת חשבון באתר, את אחראית לשמירה על אבטחת החשבון שלך ואת אחראית באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון וכל פעולה אחרת שננקטה בקשר אליו. מתן פרטי קשר מזויפים מכל סוג שהוא עלול לגרום לסיום חשבונך. עליך להודיע ​​לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך או על כל הפרה אחרת של אבטחה. אנו לא נהיה אחראים למעשים או מחדלים כלשהם על ידך, לרבות נזקים מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה ממעשים או מחדלים אלה.
חיוב ותשלומים


את תשלמי את כל העמלות או החיובים לחשבונך בהתאם לעמלות, החיובים ותנאי החיוב שבתוקף בעת התשלום. אם, לפי שיקול דעתנו, הרכישה שלך מהווה עסקה בסיכון גבוה, נחייב אותך לספק לנו עותק של תעודת הזהות הרשמית שלך שהונפקה על ידי הממשלה, ויתכן שנדרוש אף עותק של דוח בנק עדכני עבור כרטיס האשראי או החיוב ששימש עבור הרכישה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מוצרים ותמחור מוצרים בכל עת. אנו שומרים לעצמנו גם את הזכות לסרב לכל הזמנה. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. הגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שהוזמנו על ידי אותו חשבון לקוח, באותו כרטיס אשראי ו / או הזמנות המשתמשות באותו חיוב ו / או בכתובת המשלוח. במקרה שנבצע שינוי או ביטול הזמנה, אנו עשויים לנסות להודיע ​​לך על ידי פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני ו / או לכתובת החיוב / מספר הטלפון שסופק בעת ביצוע ההזמנה.
דיוק של מידע


מדי פעם עשוי להיות מידע באתר המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחדלים שעשויים להתייחס לקידומים והצעות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו באתר או בכל שירות הקשור אליו אינו מדויק בכל עת ללא הודעה מוקדמת (כולל לאחר שליחת ההזמנה) . אין אנו מתחייבים לעדכן, לתקן או להבהיר מידע באתר, לרבות, ללא הגבלה, מידע על התמחור, למעט כנדרש בחוק. אין צורך בעדכון או עדכון תאריך החלת האתר על מנת לציין שכל המידע באתר או בכל שירות קשור שונה או עודכן.
גיבויים


אנחנו לא אחראים לתוכן המצוי באתר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל אובדן של תוכן כלשהו. באחריותך הבלעדית לשמור על גיבוי מתאים של התוכן שלך. על אף האמור לעיל, במקרים מסוימים ובנסיבות מסוימות, ללא כל מחויבות, ייתכן שנוכל לשחזר חלק מהנתונים שלך או את כולם שנמחקו בתאריך מסוים ובזמן מסוים, כאשר ייתכן שגיבינו נתונים למטרות משלנו. אנו לא מבטיחים כי הנתונים הדרושים לך יהיו זמינים.
העברת מידע ואחסון


בהתאם למיקומך, העברות הנתונים עשויות לכלול העברה ושמירה של המידע שלך במדינה שאינה שלך. את זכאית ללמוד על הבסיס המשפטי של העברת מידע למדינה מחוץ לאיחוד האירופי או לכל ארגון בינלאומי הנשלט על ידי המשפט הבינלאומי הפומבי או שהוקם על ידי שתי מדינות או יותר, כגון האו"ם, ועל הצעדים הביטחוניים שננקטו על ידינו על מנת לשמור על המידע שלך. אם כל העברה כזו מתרחשת, תוכלי לברר פרטים נוספים על-ידי בדיקת החלקים הרלוונטיים במסמך זה, או לברר באמצעותנו את המידע המופיע בסעיף יצירת קשר.
כתב ויתור על אחריות


את מסכימה שהשימוש שלך באתר או בשירותים שלנו הוא באחריותך הבלעדית. את מסכימה כי שירות כזה מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"זמין". אנו מתנערים במפורש מכל אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת, כולל אך לא רק, את האחריות הגלומה בסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. אנו לא מתחייבים כי השירותים יעמדו בדרישות שלך, או שהשירות יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או ללא שגיאות; ואין אנו לוקחים אחריות באשר לתוצאות המתקבלות מהשימוש בשירות או לגבי הדיוק או האמינות של כל מידע שהושג באמצעות השירות או תיקון פגמים בשירות. אתה מבין ומסכים שכל חומר ו / או נתונים שהורדו או שהושגו בדרך אחרת באמצעות השימוש בשירות נעשה על פי שיקול דעתך ועל הסיכון שלך, וכי אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למערכת המחשב או לאובדן נתונים הנובע מההורדה של חומר ו / או נתונים אלה. אין אנו מתחייבים לגבי כל הטובין או השירותים שנרכשו או שהושגו באמצעות השירות או כל עסקה שהוזנה באמצעות השירות. אין עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, המתקבל על ידך מאתנו או באמצעות השירות שתיצור כל אחריות שלא נעשתה במפורש.
הגבלת אחריות


במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה לא תחול על 3S Trading Ltd, שלוחותיה, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, ספקים או מעניקים, עבור כל אדם: אחריות עקיפה, מקרית, מיוחדת, בלתי מוגבלת (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, הכנסות, מכירות, רצון טוב, שימוש או תוכן, השפעה על עסקים, הפרעה עסקית, אובדן חיסכון צפוי, אובדן הזדמנויות עסקיות ) לא משנה כיצד נגרם, תחת כל תיאוריה של אחריות, לרבות, ללא הגבלה, חוזה, נזיקין, אחריות, הפרה של חובה סטטוטורית, רשלנות או אחרת, גם אם 3S Trading Ltd הותרע לגבי האפשרות של נזקים כאלה או יכול היה לחזות נזקים כאלה. במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, תוגבל החבות המצטברת של 3S Trading Ltd וחברות קשורות שלה, נושאי משרה, עובדים, סוכנים, ספקים ומעניקי רישיון, בקשר עם השירותים, לסכום העולה על דולר אחד או כל סכומים ששולמו בפועל במזומן על ידך ל 3S Trading Ltd לתקופה של חודש לפני האירוע הראשון או התרחשות שהביאו להתחייבות כאמור. ההגבלות והחריגות חלות גם אם תקנה זו אינה מפצה אותך במלואה על כל הפסדים או כשלים בתכליתו המהותית.
יישוב מחלוקות


היווצרותו, פירושו וביצועו של הסכם זה וכל מחלוקת הנובעת ממנו, כפופים לחוקים המהותיים והדיוניים של ישראל, ללא התחשבות בכללי העימות או בחירת הדין, ובמידת הצורך, בדיני ישראל . סמכות השיפוט והמקום הבלעדי לפעולות הקשורות לנושא זה יהיו בתי המשפט הממלכתיים בישראל, והנכם כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט אלה. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין אינה חלה על הסכם זה.
שינויים ותיקונים


אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות הסכם זה או את מדיניותו הנוגעת לאתר או לשירותים בכל עת, יחד עם פרסום גרסה מעודכנת של הסכם זה באתר. כאשר נעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית הדף. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.
הסכמה למדיניות זו


את מאשרת שקראת מדיניות זו ותסכימי לכל התנאים וההגבלות שלה. בשימוש באתר או בשירותיו את מסכימה להיות כפופה להסכם זה. אם אינך מסכימה לציית לתנאי הסכם זה, אינך רשאית להשתמש באתר האינטרנט, בשירותים שלו או לגשת אליו.
יצירת קשר


אם יש לך שאלות בנוגע להסכם זה, צרי איתנו קשר. מסמך זה עודכן לאחרונה ב -7 באפריל 2019

משלוחים

כתב ויתור


כתב ויתור זה ("כתב ויתור", "הסכם") הוא הסכם בין 3S Trading Ltd, ("אותנו", "אנחנו" או "שלנו") לבינך ("משתמש", "את" "או" שלך "). כתב ויתור זה מפרט את ההנחיות הכלליות, את התנאים וההגבלות של השימוש שלך באתר האינטרנט של nalamode.co.il ובכל אחד ממוצריה או בשירותים שלה (ביחד, "אתר" או "שירותים").
ייצוג


כל השקפות או דעות המוצגות באתר זה הן אישיות והן שייכות אך ורק ל- 3S Trading Ltd ואינן מייצגות דעות של אנשים, מוסדות או ארגונים שבעליהם רשאי או אינם רשאים להיות קשורים אליהם באופן מקצועי או אישי, אלא אם צוין במפורש. השקפות או דעות כלשהן אינן מיועדות להשמיץ כל דת, קבוצה אתנית, מועדון, ארגון, חברה או אדם.
תוכן ורשומות


את רשאית להדפיס עותק של כל חלק של אתר זה לשימוש אישי או לא מסחרי שלך.
שיפוי ואחריות


3S Trading Ltd מבטיחה את הדיוק, האמינות והשלמות של המידע והתכנים, המופצים או מקושרים, מורדים או נגישים מאתר זה. כמו כן, המידע הכלול באתר וכל הדפים המקושרים אליו וממנו כפופים לשינוי בכל עת וללא אזהרה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את כתב ויתור זה הנוגע לאתר או לשירותים בכל עת, יחד עם פרסום גרסה מעודכנת של כתב ויתור זה באתר. כאשר נעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית הדף. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.
קבלת כתב ויתור זה


את מכירה בכך שקראת את כתב ויתור זה ואת מסכימה לכל התנאים וההגבלות שלו. על ידי גישה לאתר את מסכימה להיות מחויבת על ידי כתב ויתור זה. אם אינך מסכימה לציית לתנאי כתב ויתור זה, אינך רשאיץ להשתמש באתר או לגשת אליו.
יצירת קשר


במידה ויש לך שאלות בנוגע לכתב ויתור זה, צרי איתנו קשר. מסמך זה עודכן לאחרונה ב -7 באפריל 2019

* התקנון נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות אך מכוון לשני המינים

הצטרפי לניוזלטר שלנו